Chi tiết - Hình ảnh

  • Bao bố bảo dưỡng bê tông 2
  • Giá: 6.000 vnđ
  • Mô tả cơ bản:

    Bao bố dùng bảo dưỡng bê tông có 2 loại :

    - Bao bố nguyên cái

    - Bao bố cắt ra may nối thành cuộn khổ 75cm, dài 40m trở lên, loại này dùng trải rất nhanh và không tốn nhiều chi phí công nhân khi trải và khi dọn, tái sử dụng được...

Thông tin

Bê tông sau khi đổ xong cần được bảo dưỡng trong thời gian 7 ngày để đóng rắn đạt theo yêu cầu, không bị nứt nẻ, tăng tuổi thọ cho công trình.

Để giữ cho bê tông luôn ẩm, trải bao bố và xịt nước liên tục, vải bao bố bảo dưỡng bê tông tuy có trọng lượng nhẹ nhưng nó giữ nước gấp 5 lần trọng lượng của nó.

Bao bố bảo dưỡng bê tông