Chi tiết - Hình ảnh

  • Bao đay đựng cà phê 02
  • Giá: Liên hệ
  • Mô tả cơ bản:

    Bao bố bao đay đựng  cà phê  qui cách bao : 65 x 100cm, nặng 700 - 850g/cái

Thông tin

Bao bố bao đay đựng cà phê qui cách bao : 50 x 90cm, nặng 500 - 550g/cái dùng để dự trữ kho, đóng trong cont xuất đi dài ngày mà hàng vẫn khô thoáng, không ẩm mốc, đảm bảo được chất lượng sản phẩm.

Bao đay đựng cà phê

Sản phẩm khác