Chi tiết - Hình ảnh

  • Bao đay đựng cà phê
  • Giá: Liên hệ
  • Mô tả cơ bản:

    Bao bô bao đay đựng cà phê qui cách bao : 65 x 100cm, nặng 700 - 850g/cái

Thông tin

Bao bô bao đay đựng cà phê qui cách bao : 65 x 100 cm nặng 750 - 800gr/cái

Sản phẩm khác