Chi tiết - Hình ảnh

  • Bao đay đựng hạt Tiêu 05
  • Giá: Liên hệ
  • Mô tả cơ bản:

    Bao Bố Bao Đay đựng hạt Tiêu, hạt điều, cacao các loại qui cách bao : 75 x 110cm, nặng 1000 - 1100g/cái

Thông tin

Bao bố bao đay đựng nông sản như hạt Tiêu, Cacao, đậu phộng, hạt điều, lúa, gao... dự trữ kho, xuất khẩu, đảm bảo chất lượng không bi hư hỏng.