Tin tức

Chi tiết - Hình ảnh

  • Thảm sợi đay
  • Giá: Liên hệ
  • Mô tả cơ bản:

    Thảm sợi đay được dùng trong công nghiệp, vật liệu xanh tùy theo yêu cầu của khách hàng: độ dày, mật độ, khổ, chiều dài

Thông tin

Tấm thảm sợi đay được làm theo mục đích của công việc như trong xây dựng, màng phủ nông nghiệp, vật liệu xanh thân thiện môi trường