Tin tức

Chi tiết - Hình ảnh

  • TSĐ2
  • Giá: Liên hệ
  • Mô tả cơ bản:

    Thảm sợi đay là vật liệu được dệt theo công nghệ mới, dùng để kiểm soát xói mòn và chủ yêu dùng ở các khu vực dốc.

    Khi trải thảm đay trên đất, sợi đay giữ nước gấp 5 lần trọng lượng của nó và nhả nước từ từ, dần dần khi nó ăn sâu vào đất và trở thành đất, không phải xử lí rác thải...

Thông tin

Thảm sợi đay trải phủ bê tông, chống xói mòn, sợi tự nhiên không độc hại, thân thiện môi trường