Chi tiết - Hình ảnh

  • Vải bao bố cuộn 2
  • Giá: Liên hệ
  • Mô tả cơ bản:

    Tại sao cứ nghĩ bao bố bảo dưỡng bê tông dùng một lần, chi phí cho một lần rất đắt, hãy để chúng tôi giúp bạn giảm chi phí vật tư công trình.

    Vải dày mà chất liệu còn mới, khổ ngang 75cm, dài 40m trở lên, thi công nhanh, dùng được nhiều lần và tính chi phí vật tư trên mỗi m2 sàn giá rất hạt rẻ.

Thông tin

Vải bao bố cuộn được nối lại thành cuộn dùng để phủ bảo dưỡng bê tông

khổ ngang 65 - 75cm, dài 40m trở lên, thi công nhanh, tái sử dụng được nhiều lần, giảm chi phí vật tư.