Chi tiết - Hình ảnh

  • Vải bao bố cuộn
  • Giá: Liên hệ
  • Mô tả cơ bản:

    Vải bao bố, bao đay cuộn dùng để bảo dưỡng bê tông công trình lớn rất lợi, thi công nhanh chóng, vải dày nên dùng được nhiều lần giảm chi phí mua vật tư nguyên liệu, khổ 75cm dài 40m trở lên/cuộn

    Ngoài ra còn dùng để trải trên đất, dưỡng ẩm cho đất mà cỏ không mọc được,...

Thông tin

Vải bao bố, bao đay cuộn dùng để bảo dưỡng bê tông công trình lớn rất lợi, thi công nhanh chóng, vải dày nên dùng được nhiều lần giảm chi phí mua vật tư nguyên liệu, khổ 75cm dài 40m trở lên/cuộn

Dùng để cuốn gốc cây, giữ cho bộ rễ mạnh, khi bỏ xuống trồng thì vải bao bố cuộn thành đất luôn, lớp đất đưới lớp vải trải khi không xịt thuốc tạo ra những vi sinh vật có lợi, tạo nên độ phì cho đất, giúp đất được cải thiện  chất lượng nhiều hơn, cây trồng được tốt hơn.

Vải bao bố cuộn dùng bảo dưỡng bê tông, quấn gốc cây, trải trên đất