Chi tiết - Hình ảnh

  • Vải bao bố cuộn bảo dưỡng bê tông
  • Giá: Liên hệ
  • Mô tả cơ bản:

    Vải bao bố cuộn bảo dưỡng bê tông, khổ  ngang 65 - 75cm, dài 40m trở lên

    trải nhanh không mất thời gian và công cắt, tiết kiệm chi phí

    tính theo m2 trên sàn chi phí rất hợp lý cho khách hàng, dùng được nhiều lần

Thông tin

Vải bao bố cuộn bảo dưỡng bê tông, khổ  ngang 75cm, dài 40m trở lên

trải nhanh không mất thời gian và công cắt, tiết kiệm chi phí

tính theo m2 trên sàn chi phí rất hợp lý cho khách hàng, dùng được nhiều lần

Bao bố cuộn bảo dưỡng bê tông