Chi tiết - Hình ảnh

  • Vaỉ bao bố cuộn bảo dưỡng bê tông
  • Giá: Liên hệ
  • Mô tả cơ bản:

    vải được  may nối thành tấm theo kích thước yêu cầu của khách, dùng để che phủ nơi có diện tích lớn

Thông tin

vải  bố được may nối thành tấm theo kích thước yêu cầu của khách dùng để che phủ nơi có diện tích lớn. dùng loại này giảm chi phí công nhân, xài được nhiều lần

Vải bao bố bảo dưỡng bê tông