Chi tiết - Hình ảnh

  • Vải xuyên kim sợi đay 2
  • Giá: Liên hệ
  • Mô tả cơ bản:

    Vải xuyên kim sợi đay là vật liệu được dệt theo công nghệ mới, dùng để kiểm soát xói mòn và chủ yêu dùng ở các khu vực dốc.

    Khi trải thảm đay trên đất, sợi đay giữ nước gấp 5 lần trọng lượng của nó và nhả nước từ từ, dần dần khi nó ăn sâu vào đất và trở thành đất, không phải...

Thông tin

Vải xuyên kim sợi đay trải phủ bê tông, chống xói mòn, sợi tự nhiên không độc hại, thân thiện môi trường, dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như làm cốt sợi nền thay thế cho cốt sợi thủy tinh nhiều độc hại và thân thiện môi trường, sau khi hết hạn sử dụng thải ra môi trường nó tự hủy và trở thành đất, tốt cho môi trường.