Chi tiết - Hình ảnh

  • VN
  • Giá: Liên hệ
  • Mô tả cơ bản:

    vải được  may nối thành tấm theo kích thước yêu cầu của khách, dùng để che phủ nơi có diện tích lớn

Thông tin

vải  bố được may nối thành tấm theo kích thước yêu cầu của khách dùng để che phủ nơi có diện tích lớn.

Sản phẩm khác