Liên hệ

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU THIÊN NHIÊN

Địa chỉ văn phòng: 116 ĐT 743, Khu phố Đồng An 1, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Bình Dương

Địa chỉ xưởng: 18A ĐT 743 Khu phố Đồng An 1, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0916510925 - 0941423625

Email: vatlieuthiennhien@gmail.com

Website: baobocu.com